Leidinggeven op afstand: online managen en motiveren

Leidinggeven op afstand: online managen en motiveren

Leidinggeven op afstand: het leek tijdelijk, maar een jaar na de uitbraak van COVID-19 werken we nog steeds heel veel thuis. Met ups en downs, want iedereen beleeft het ‘nieuwe normaal’ op zijn eigen manier. Terwijl de één als een vis in het water online werkt, mist de ander het persoonlijke contact met collega’s. En lijkt de ene collega geen mute-knop in Teams te hebben, de ander hoor je nooit in digitale overleggen. Aan leidinggevenden de taak om medewerkers digitaal te managen en te motiveren. Online leidinggeven: hoe doe je dat en waar moet je op letten? Op die vragen gaan we in dit artikel dieper in.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet vorig jaar een onderzoek uitvoeren over Thuiswerken en de coronacrisis. Minder reistijd, efficiënter vergaderen en een hogere productiviteit, er zijn genoeg voordelen. Maar ook de keerzijde komt aan bod. Fysieke en psychische klachten, meer overwerken en het gemis van collega’s. Ter illustratie, 50 tot 70 procent van de thuiswerkers mist zijn of haar collega’s! Ook voor bedrijven en organisaties was het wennen. Het merendeel van de werkgevers ervaart een extra uitdaging op het gebied van de onderlinge verbondenheid binnen de organisatie. Samengevat is dat in een notendop de uitdaging die leidinggevenden op hun bord kregen. Medewerkers managen en motiveren op een schermpje.

Leidinggeven op afstand: mens- en taakgericht

Hoe stuur je enerzijds effectief op bedrijfsdoelstellingen, maar houd je ook de teamspirit online overeind? Op welke manier begeleid je op afstand een medewerker die het thuiswerken zwaar vindt of moeite heeft met zijn of haar taken. Onderlinge irritaties: hoe maak je die bespreekbaar op het scherm? Het teamgevoel, de feedback, de dynamiek en de persoonlijke interactie hebben invloed op hoe mensen zich voelen. En dus ook op hoe ze hun werk doen.

Een klant aan het woord over de samenwerking met Noordcoach:

“Mijn medewerkers komen met verbetervoorstellen en pakken deze samen met collega’s op. De afstemming verloopt nu soepel, de kwaliteit is toegenomen en de frustraties zijn aanzienlijk afgenomen.

Let op alle signalen

Als leidinggevende moet je alle signalen, online nog veel meer, in de gaten houden en mens- en taakgericht sturen. Geef daarin zelf het goede voorbeeld door aan te geven waar jouw kwetsbaarheden en onzekerheden zitten. Dat maakt het voor medewerkers ook makkelijker om open te zijn. Vraag wat je voor ze kunt betekenen. Ondanks – of misschien wel dankzij – corona zijn er nieuwe manieren ontstaan om te overleggen. Een wandeling in de natuur bijvoorbeeld. Dat is niet alleen gezond voor lichaam en geest, het biedt ook de mogelijkheid om elkaar op een andere manier te leren kennen en op een informele manier het gesprek aan te gaan.

Doelstellingen, afspraken en resultaten vormen het taakgerichte deel van het leidinggeven. Betrek daar de taakvolwassenheid van de medewerker bij. Wie moet je extra informeren en ondersteunen en wie heeft aan een paar kaders genoeg om aan de slag te gaan? Als leidinggevende op afstand is het jouw taak om de taakvolwassenheid goed in te schatten. Daar mag best wat ambitie in zitten: daarmee geef je vertrouwen aan de medewerker. Luister zeker digitaal ook naar wat er níet gezegd wordt. Wees goed en regelmatig bereikbaar voor iedereen. En misschien wel het allerbelangrijkste: zorg goed voor je medewerkers, en voor jezelf.

Zeven tips voor leidinggeven op afstand:

  1. Maak de opdrachten helder en zorg voor duidelijke kaders.
  2. Vier de mijlpalen en behaalde successen.
  3. Maak een realistische, maar ook ambitieuze inschatting van de taakvolwassenheid van medewerkers.
  4. Blijf kijken naar de mens achter het scherm,
  5. Maak lastige thema’s bespreekbaar en stel je daarbij zelf ook kwetsbaar op.
  6. Wees beschikbaar: voor een gesprek, een kop koffie of een wandeling.
  7. Zorg voor goede ondersteuning, voor je medewerkers, maar ook voor jezelf!

Thuiswerken blijft

Tot slot de vraag: is leidinggeven op afstand iets tijdelijks? Nee. Veel mensen geven aan dat ze ook na corona deels thuis willen blijven werken. Thuiswerken is een ‘blijvertje’ en leidinggeven op afstand wordt daarmee een vast onderdeel van alle leidinggevenden, teamleiders en managers. Noordcoach helpt bedrijven en organisaties hierbij. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching gesprekken. Op kantoor coronaproof of in de natuur, het kan beide.

Sparren over leidinggeven op afstand?

Wil jij als leidinggevende eens sparren met ons over de vraag hoe je op afstand kunt managen en motiveren? Of wil je je medewerkers meer handvatten geven hoe om te gaan met thuiswerken? Noordcoach heeft een Vitaliteit Strippenkaart. Individueel te gebruiken, maar ook in teamverband.

Vragen? Je kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen of mailen.

Meld je aan voor de masterclass