Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe  we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door  Noordcoach (zie voor meer informatie https://highlevelleiderschap.nl) in verband met de diensten die  door ons worden aangeboden. 

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn  vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst  moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een  uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw  rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Noordcoach. 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

1.1 Noordcoach verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze  producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

1.2 Wanneer u Noordcoach inschakelt bij een teamtraject), interim-management, adviestraject,  individuele coaching of training dan ontvangen wij gegevens van u. 

Wij leggen de volgende gegevens vast:  

 • Uw naam, organisatie, functie, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres  1.3 Voor specifieke opdrachten kan het waardevol zijn om de volgende bijzondere persoonsgegevens  aan ons te verstrekken om zo de opdracht optimaal uit te voeren:  
 • Uw geboortedatum, communicatie- en samenwerkingsstijl, leiderschapsstijl en uw functioneren  
 1. Toestemming  

2.1 Door het gebruik van producten en/of diensten van Noordcoach, stemt u ermee in dat uw  persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.  Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak  dan geen gebruik van de producten en/of diensten van Noordcoach en verstrek dan ook op geen  andere manier informatie aan de organisatie. 

2.2 Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in  achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In alle gevallen zullen wij expliciet uw  toestemming vragen. 

 1. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken  

3.1 We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens  verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, een product of dienst  van ons koopt, een test invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie  die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:  

 • NAW en contactgegevens  
 • Organisatie en functie  
 • Resultaten van beoordelingen en metingen  
 • Geboortedatum  

3.2 Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen via informatie van collega’s en leidinggevenden.  De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere:  • Uw functioneren  

 • Hoe anderen over u denken in de samenwerking binnen het bedrijf
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking  

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van  overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende  relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van  naamsbekendheid van de organisatie. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult,  of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de  aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en  afhandeling daarvan. Wij verwerken uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doelen:  • U te bellen en mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • U te ondersteunen bij het realiseren van uw leerdoelen 

 1. Klikgedrag en bezoekgegevens  

5.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker  meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en  klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen  deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  5.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken  en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen  informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en  door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor  meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze  informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan  ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun  campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google  hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google  verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen  Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 1. Bewaartermijn  

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor  de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een  aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen  of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden  verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om  verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen  uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.  

 1. Delen met anderen  

Deze gegevens worden nooit in enige wijze, noch individueel, noch geaggregeerd, aan derden  verstrekt, tenzij Noordcoach hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.  

 1. Beveiliging  

Noordcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of  misbruik te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@noordcoach.nl

 1. Klachten  

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij  u om contact op te nemen met Noordcoach via info@noordcoach.nl.

 1. Aanpassen Privacyverklaring  

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de  Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om  op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Meld je aan voor de masterclass