Een portie vitaliteit graag

Een portie vitaliteit graag

Wie had half maart kunnen bedenken dat corona nu – in november – ons leven nog steeds zo zou beheersen? Wij in elk geval niet. Van intelligente lockdown naar versoepeling en weer terug naar iets wat we halsstarrig het ‘nieuwe normaal’ blijven noemen. Maar normaal is het natuurlijk niet. Thuiswerken is anders dan op kantoor en digitaal overleggen is niet hetzelfde als bij elkaar zitten. Mensen missen verbinding, het teamgevoel en ook het dagelijkse praatje met collega’s. Meer dan ooit hebben we behoefte om met elkaar in contact te zijn, maar de afstand is voelbaar. Dat doet iets met onze vitaliteit. In de gesprekken die we in de afgelopen tijd voerden, kwam dit punt telkens weer bovendrijven. Medewerkers, maar ook leidinggevenden die zoeken naar manieren om die vitaliteit te behouden. ‘Daar moeten we iets mee doen!’, riepen we allebei. En hoewel er veel niet kan, kijken we graag naar wat er wél mogelijk is. 

Nagenoeg iedereen werkt vanuit huis. Dat heeft ook voordelen, eerlijk is eerlijk. Geen reistijd, je eigen dag indelen en tussendoor een huishoudelijk klusje doen. De keerzijde is dat mensen na zoveel maanden thuiswerken moeite hebben om de balans te vinden. Het gebrek aan sociale contacten en verbondenheid, helpt daar niet bij. Werk en privé lopen thuis dwars door elkaar heen. Waar je normaal gesproken om een uur of vijf de laptop dichtklapt – en daarmee je werkdag dus afrondt! – is de verleiding groot om thuis nog een uurtje extra te werken. Op kantoor bijpraten met een collega vinden we heel normaal, maar als we thuis even iets anders doen worden we opgejut door ons eigen schuldgevoel. Productief zijn: dus hup, de schouders er nog even onder. Mensen leggen zichzelf een hoge druk op en vragen ongemerkt soms te veel van zichzelf. Het resultaat daarvan is geen verrassing: frustratie, niet lekker in je vel zitten en het risico op een burn-out. Mensen raken hun vitaliteit kwijt. 

Vitaliteit: zorg voor je medewerkers, én jezelf

Het managen van teams en medewerkers vraagt in deze tijd ook om een andere manier van coachen en leidinggeven. Dat vraagt veel van leidinggevenden. Hoe kun je op afstand verbinding maken en aandacht hebben voor de mens áchter de medewerker? Terwijl je tegelijkertijd ook moet sturen op organisatiedoelen en resultaten. Hoe maak je het digitaal bespreekbaar als je ziet dat een medewerker niet goed in zijn vel zit of te veel hooi op zijn vork neemt? Terwijl er net als anders deadlines zijn die gehaald moeten worden. En, niet onbelangrijk, wie zorgt voor jouw vitaliteit? Ons advies: zorg goed voor je mensen én voor jezelf. En schakel ons in als sparringpartner. Je kunt gebruikmaken onze Vitaliteit Strippenkaart. Zie het als een tijdelijk abonnement waarmee jij én je medewerkers een steuntje in de rug krijgen als zij dat nodig hebben. 

Vita

Vitaliteit: het is zo belangrijk, juist nu. Maar wat is het eigenlijk? Het komt van het Latijnse woord ‘Vita’ dat leven betekent. Vitaliteit zou je het beste kunnen omschrijven als de energie om te leven. Levenskracht, zo mag je het ook noemen. Elk mens heeft die vitale behoefte, privé en in het werk. Nu die twee elkaar af en toe hinderlijk voor de voeten lopen, is het goed om er extra aandacht aan te geven. Samen met Noordcoach. Dat kan op de werkvloer met gepaste afstand, digitaal als je dat toch liever hebt of we gaan samen de natuur in voor een fijne coachwandeling. Dan halen we samen een broodnodige portie vitaliteit op. Laat het ons weten.  

Lucie en Rita

Nieuw: de Vitaliteit Strippenkaart van Noordcoach

Meld je aan voor de masterclass