In vier stappen naar een betere team performance

In vier stappen naar een betere team performance

Team performance, je hoort die term vaak vallen. Maar was is dat nou eigenlijk? En hoe krijg je dat voor elkaar? Een team draait geolied. Medewerkers gaan er vol voor, organisatiedoelen worden met energie en enthousiasme opgepakt en voor een stevige discussie onderweg is het team niet bang. Dat is het ideale scenario voor een goede team performance. Maar samenwerking in teams ontstaat niet vanzelf. Dat zien we in de praktijk bij de bedrijven en organisaties die we begeleiden. We leggen het je graag aan de hand van vier stappen.

‘Maar mijn team draait toch goed?’

‘Waarom zouden we hier dan nog iemand voor inhuren?’ Dat horen we vaak, maar het zijn echt niet alleen teams waar iets speelt of waar medewerkers elkaars taal niet lijken te spreken die onze hulp vragen. Nee, het zijn ook teams die op zich tevreden zijn, maar graag willen investeren om het nog beter te krijgen. Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling gebruikt hiervoor onder meer de methodes van Patrick Lencioni en Insights Discovery om teams te helpen hun performance te verbeteren.

Patrick Lencioni beschrijft in zijn theorie dat de beste teams ontstaan als ze de vijf grootste frustraties kunnen omzetten naar succesfactoren. Met Insights Discovery worden teamleden zich bewust van elkaars voorkeuren. Ontdekken waarom iemand op een bepaalde manier reageert en handelt (of niet), geeft medewerkers inzicht om patronen te doorbreken. Daarmee kunnen ze samen werken aan het verbeteren van hun team performance. We geven je een voorbeeld van een team dat we begeleid hebben met Insights Discovery.

Team performance bij een van onze klanten: ideeën en enthousiasme genoeg

‘In het team hebben we het goed voor elkaar. Er zijn veel goede ideeën waar we graag mee aan de slag gaan. Toch halen we de planning vaak niet en qua budget lopen we ook niet altijd in de pas. Gaandeweg komen er namelijk altijd wel leuke, nieuwe voorstellen bij en voordat je het weet zitten we daar dan helemaal in. Dat is ook typerend voor het enthousiasme in mijn team.’

Opeens een tegenvaller…

‘Soms krijgen we verderop in het traject tegenslag. Haken en ogen die we vooraf niet hebben meegewogen. Dan moeten we een inhaalslag maken en dat valt dan tegen. We hebben er tenslotte al veel tijd ingestoken. Een collega waarschuwt vaak: dat we niet alles moeten oppakken. Maar in de praktijk denken wij al snel ‘ach, dat valt vast mee’. Als je altijd beren op de weg ziet, komt er nooit iets van de grond toch? Mijn idee is dat de energie die het team erin legt, ook andere afdelingen kan enthousiasmeren. Alhoewel, dat lukt in de praktijk niet altijd. Ook vanuit het managementteam krijg ik wel eens te horen dat we meer in control moeten zijn. Dat we moeten werken aan onze team performance. Want we doen wel veel dingen goed, maar het resultaat is er niet altijd naar’.

Onze aanpak bij deze klant

Een goed team, zo op het eerste gezicht. De power en de inzet zijn er, maar het resultaat onderaan de streep laat dat niet altijd zien. We kozen voor Insights Discovery om bepaalde patronen en gedrag te herkennen en te erkennen. En ook waar de valkuilen zitten. We bewandelden vier stappen om te werken aan een betere team performance.

Stap 1 | Profiel

Alle leden van het team maken een Insights-profiel dat we individueel met ze doornemen. Ze herkennen de aandachtspunten en zien ook hoe die in de dagelijkse praktijk naar boven komen. Het profiel is een duidelijke spiegel voor ze. Ze krijgen inzicht in hun eigen kwaliteiten en valkuilen.

Stap 2 | Presenteren

Met de inzichten uit hun profiel presenteert elk teamlid zich aan de collega’s. Daarbij geven ze ook aan wat ze soms lastig vinden in het werken met collega’s die een ander (tegengesteld) profiel hebben. Er wordt gelachen, want vaak is deze stap een feest van herkenning en verbazing.

Stap 3 | Op weg naar een betere team performance

Veel creativiteit en ideeën in Stralend Geel. Maar Helder Blauw en Vurig Rood staan wel alleen.

Samen met het team kijken we waar de kracht zit en we laten ze hun plek innemen op de kleurenmat van Insights Discovery. Al snel ziet het team dat een deel creatief en conceptueel (Stralend Geel) ingesteld is. Dat maakt ook dat ze snel met ideeën en oplossingen komen. Twee collega’s zijn specifiek sterk in de denkkracht richting het doel (Vurig Rood) en de onderbouwing met een goede risico-afweging (Helder Blauw). Wat opvalt is dat ze wel een beetje alleen staan om beide goede eigenschappen in een proces aan te brengen. Ze voelen zich soms niet gehoord en krijgen het gevoel dat ze als ‘lastig’ worden gezien.

De collega’s die op Zacht Groen staan, zijn zich hiervan bewust. Zij ervaren de spanning die dit soms kan opleveren. Ze vinden het lastig om dit aan de kaak te stellen. Tegelijkertijd snappen ze nu wel waar de angel zit. De teamleden in Stralend Geel willen opschieten, zijn enthousiast over het idee en kappen soms (on)bewust anderen af.

Het zien en snappen van iedereen in een team werkt verhelderend. Door met elkaar in gesprek te gaan en niet te oordelen over de voorkeursstijlen van anderen, snapt het team dat ze nog stappen moeten zetten. De valkuilen herkennen is de eerste, want die kunnen ongewild een negatief effect hebben op het werkplezier en het resultaat. Daarna vragen we iedereen om op hun tweede voorkeursstijl te gaan staan. En dan ontdekken ze dat er meer denkkracht vrijkomt, zowel Vurig Rood als Helder Blauw.

Michael Jordan

“Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.”

Stap 4 | Goed team in de praktijk

Tot zover de theorie. Het is de praktijk waar het gedaan moet worden. Dit team leert samen met de manager om tijdig een andere voorkeursstijl te kiezen. De teammanager zit zelf primair in Stralend Geel met daarna als voorkeur Vurig Rood. Die twee stijlen zet de manager in om het proces op de juiste manier én op het juiste moment te ondersteunen. Dat is soms bewust ruimte geven aan nieuwe ideeën, maar op andere momenten ook strak sturen op deadline en budget. Het team leert op basis van de vier hoofdkleuren bepaalde zaken van verschillende kanten te bekijken.

Naar een betere team performance

Met de theorie van Insights Discovery leren ze elkaars kwaliteiten beter te benutten en te waarderen. Bovendien kunnen ze nu makkelijker switchen tussen die verschillende voorkeursstijlen, zowel inhoudelijk als communicatief. Het team is professioneel geworden. Ze houden het proces in de gaten, weten hoe het ervoor staat met planning en budget én hebben zich nog steeds veel goede ideeën en initiatieven. Dat merken ook de andere afdelingen in de organisatie.

Ook aan de slag?

Wil jij ook werken aan een betere team performance? We helpen je er graag bij. Bel of mail ons.  

Meer over teamontwikkeling

De meeste mensen gaan een conflict of stevige discussie liever uit de weg. Ook op het werk. Ergernis en frustratie liggen op de loer en voor de oplossing wordt vaak de leidinggevende voor het karretje gespannen. Maar als manager wil je juist dat teamleden elkaar durven aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheid. In een team – met vertrouwen en veiligheid als basis – leren we medewerkers ontdekken dat zij de meeste issues gewoon zelf kunnen oplossen. Noordcoach Team- en Leiderschapsontwikkeling is er om bij die ontwikkeling te helpen.

Lees verder

Meld je aan voor de masterclass